Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

thông bao cập nhật sản phẩm cho thành viên

thông bao cập nhật sản phẩm cho thành viên

thông bao cập nhật sản phẩm cho thành viên

Để thuận tiên cho việc câp nhật sản phẩm lên web đẹp rỏ ràng và đầy đủ thông tin ,ban giám đốc đề nghị thành viên ghi gửi thông tin sản phẩm vui lòng chụp hình cho rỏ nét

vui lòng gủi riêng từng sản phẩm hình ảnh

bản ghi chú mô tả sản phẩm

giá bán sản phẩm tại thi trường

giá bán ưu đải cho thành viên nhp

ghi rỏ id của thành viên và số điên thoại của thành viên

vif môt công đồng giúp nhau tieu dùng vi vậy chung tôi chỉ uu tiên cho nhung san phẩm của nhà sản xuất việt nam 

  trân trong cảm ơn


Người viết : admin

Các tin khác